Informatii Utile

Racordul electric este partea de bransament cuprinsa intre linia electrica si firida de bransament, amplasata la limita de proprietate pe domeniul public, sau pe propritatea beneficiarului intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta.

Bransamentul electric reprezinta instalatia care realizeaza legatura intre reteaua de distributie a operatorului economic si cea a consumatorului.

Bransament electric aerian monofazic
Bransament electric subteran monofazic
Bransament electric trifazic aerian
Bransament electric trifazic subteran
Posturi de transformare.
Instalatii de medie si joasa tensiune

O priza de pamant (impamantare) este formata din elemente metalice ce au rolul de a dispersa sarcinile electrice rezultate din descarcarea loviturii de trasnet fara a provoca supratensiuni.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, este autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică, sub control parlamentar, finanţată integral din venituri proprii, independentă decizional, organizatoric şi funcţional, având ca obiect de activitate elaborarea, aprobarea şi monitorizarea aplicării reglementărilor obligatorii la nivel naţional necesare funcţionării sectorului şi pieţei energiei electrice, termice şi a gazelor naturale în condiţii de eficienţă, concurenţă, transparenţă şi protecţie a consumatorilor.

Abi-Fares Nabil

Director General

Aidoiu Eugen

Inginer