Documente necesare

Pentru demararea procesului de realizare a branșamentului electric sunt necesare următoarele documente:

  • Contract de vânzare – cumpărare sau orice act care atesta dreptul de propritate
  • Certificat de urbanism
  • Planurile 1:500 și 1:2000 anexate certificatului de urbanism
  • Copie CUI / CI
  • Autorizația de construcție in termen de valabilitate
  • Procură notariala pentru persoane fizice sau imputernicire semnată și ștampilată pentru persoane juridice.

 

Pentru mai multe detalii, puteti accesa ghidul de racordare prin link-ul de mai jos:

https://www.e-distributie.com/content/dam/e-distributie/racordare-la-retea/documenti/01-Racordare-Ghid-racordare-retea.pdf

Abi-Fares Nabil

Director General

Aidoiu Eugen

Inginer